Dovoljenja

Za opravljanje dejavnosti je Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje ARSO izdalo podjetju BARKO d.o.o. naslednja dovoljenja:

– Prevoznik odpadkov tabela 2 pod zap. št.: 75
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/ARSO/Odpadki/Podatki/Prevozniki-odpadkov.pdf
– Evidenca trgovcev z odpadki zap. Št.: 54
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/ARSO/Odpadki/Podatki/Evidenca-trgovcev-z-odpadki.pdf
– Zbiralci odpadkov zap. Št.: 22
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/ARSO/Odpadki/Podatki/Zbiralci-Odpadkov.pdf
– Predelovalci odpadkov zap. Št.:49
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/ARSO/Odpadki/Podatki/Predelovalci-odpadkov.pdf
– Zbiralec – upravljalec zbiralnega mesta izrabljenih vozil zap. Št.: 27
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/ARSO/Odpadki/Podatki/Evidenca-nacrtov-ravnanja-z-izrabljenimi-vozili.pdf